« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-06-30 - Záměr MCBT_4958_2020_St
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,ODBOR VŠEOBECNÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> OV/M/0730/2020/St
<br> MČBT/4958/2020
<br> V Brně dne: 26.6.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> streitova@turany.cz
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno – Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění,zveřejňujeme záměr
<br> propachtovat tyto pozemky nebo jejich části:
 1/14 pozemku p.č.2135/5,k.ú.Tuřany
<br>
<br>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru:
<br>  písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>  emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>  datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno – Tuřany
<br>
<br> Vyvěšeno:________________________
<br> Sňato: ___________________________
<br>
<br> ___________________________________________
<br> razítko a podpis osoby,odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> OV/M/0730/2020/St
<br> MČBT/4958/2020
<br>
<br> str.2
<br> Mapa lokality

Načteno

edesky.cz/d/3980476

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz