« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1,337 01 Rokycany
<br>
<br> OZNÁMENÍ
O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÝCH
<br> ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA ROKYCANY
<br>
Městský úřad Rokycany,finanční odbor,oznamuje,v návaznosti na zákon č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,že schválená
rozpočtová opatření orgány města jsou zveřejněna na internetových stránkách Města Rokycany:
<br>
Rozpočtová opatření,schválená zastupitelstvem města,jsou zveřejněna na –
www.rokycany.cz,Volené orgány,Zastupitelstvo města,Usnesení zastupitelstva města <,>
Usnesení zastupitelstva města – rok 2020 <,>
1.Usnesení zastupitelstva města ze dne 27.1.2020,č.usnesení 4735 - ZM č.9/2019
(ZM 115-116/2019 – k 31.12.2019)
2.Usnesení zastupitelstva města ze dne 27.1.2020,č.usnesení 4736 - ZM č.1 (ZM 1-9)
3.Usnesení zastupitelstva města ze dne 9.3.2020,č.usnesení 4753 - ZM č.2 (ZM 10-20)
4.Usnesení zastupitelstva města ze dne 18.5.2020,č.usnesení 4773 - ZM č.3 (ZM 21-36)
5.Usnesení zastupitelstva města ze dne 22.6.2020,č.usnesení 4773 - ZM č.4 (ZM 37-46)
<br>
<br>
Rozpočtová opatření,schválená radou města,jsou zveřejněna na – www.rokycany.cz,Volené
orgány,Rada města,Usnesení rady města,Usnesení rady – rok 2020 <,>
1.Usnesení rady města ze dne 4.2.2020,č.usnesení 13759 – RM č.1 (RM 1- 2)
2.Usnesení rady města ze dne 25.2.2020,č.usnesení 13785 – RM č.2 (RM 3)
3.Usnesení rady města ze dne 16.3.2020,č.usnesení 13832 – RM č.3 (RM 4-5)
4.Usnesení rady města ze dne 7.4.2020,č.usnesení 13864 – RM č.4 (RM 6-8)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Do listinné podoby obou dokumentů je možné nahlédnout na odboru finančním v provozní době
Městského úřadu Rokycany <.>
<br>
<br> V Rokycanech dne 29.6.2020 Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru

Načteno

edesky.cz/d/3978427


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz