« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na PK v Dobřívě_Švédský most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na PK v Dobřívě_Švédský most
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
18.3.2020 spis.zn.: MeRo/8547/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/17818/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 24.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti obce Dobřív,IČO 00258679,Dobřív 305,338 44
<br> Dobřív (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“),následující místní úpravu provozu spočívající v osazení dopravních značek B 24a a
B 24 b „Zákaz odbočování vpravo/vlevo“ na „Švédský most“ a dopravní značky IP 10a „Slepá
pozemní komunikace“ v opačném směru k mostu <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Zítek – IP projekt
s.r.o <.>,Částkova 55,326 00 Plzeň,číslo zakázky 00-20,a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména
požadavky normy ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní značení“,a technických podmínek
TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,II.vydání“ <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 18.3.2020 žádost obce ...

Načteno

edesky.cz/d/3970549

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz