« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Výzva, ZŠ TGM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva, ZŠ TGM
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor školství a kultury
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br> Vážená paní
XXXXXXXX XXXXXXX
Masarykovo náměstí X,Střed
XXX XX Rokycany
<br>
<br> Naše značka: MeRo/1112/OŠK/20
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
tomas.hulka@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp
V Rokycanech dne 22.6.2020
Zápis dětí do 1.třídy základní školy – výzva
V dubnu 2020 se uskutečnil zápis dětí do 1.třídy ve všech základních školách v Rokycanech.Kontrolou bylo zjištěno,že XXXXXXXX XXXXX,narozen XX.X.XXXX,trvalou adresou Rokycany,Masarykovo náměstí 1,se k zápisu nedostavil.Žádáme Vás,abyste se dostavili do Základní školy TGM Rokycany,příspěvkové organizace,Třebízského 32,Rokycany k dodatečnému zápisu.Neučiníte-li tak neprodleně,dopustíte se přestupku a vystavujete se možnosti postihu podle § 182a zák.č.561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů.K dodatečnému zápisu se dostavte nejpozději do 29.června 2020 (do 12:00 hodin).Základní škola TGM Rokycany,příspěvková organizace je vaší spádovou základní školou <.>
<br> Pokud jste se zápisu do 1.třídy zúčastnili a tento údaj nebyl nedopatřením v seznamu dětí zaznamenán nebo jste se zúčastnili zápisu v jiné základní škole,oznamte nám laskavě tuto skutečnost telefonicky na tlf.371 706 220,nebo e-mailem na adresu tomas.hulka@rokycany.cz.V tomto případě považujte pak naši výzvu za bezpředmětnou <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
vedoucí odboru školství a kultury
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor školství a kultury
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br> Vážená paní
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Masarykovo náměstí X,Střed
XXX XX Rokycany
<br>
<br> Naše značka: MeRo/1112/OŠK/20
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
tomas.hulka@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp
V Rokycanech dne 22.6.2020
Zápis dětí do 1.třídy základní školy – výzva
V dubnu 2020 se uskutečnil zápis dětí do 1.třídy ve všech základních školách v Rokycanech.Kontrolou bylo zjištěno,...

Načteno

edesky.cz/d/3966810

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz