« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Záměr č. 37/2020/ORM - výpůjčka nebytového prostoru v domě Jiráskova 208 v Rokycanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 37/2020/ORM - výpůjčka nebytového prostoru v domě Jiráskova 208 v Rokycanech
IČO ID datové schránky telefon fax úřední dny
00259047 mmfb7hp 371706101,706111 371706115 Po a St od 7.00 do 17.00 hodin
<br> MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
v platném znění,a rozhodnutí Rady města Rokycany dne 9.6.2020 pod číslem usnesení
13950 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
Záměr výpůjčky nebytového prostoru
<br> Město Rokycany zveřejňuje záměr č.37/2020/ORM - výpůjčka nebytového
prostoru ve 2.nadzemním podlaží domu Jiráskova 208 na stavební parcele 600
v k.ú.Rokycany o celkové výměře podlahové plochy 16 m2 na dobu neurčitou <.>
<br> Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou <.>
<br> Úhrada nákladů za služby související s užíváním pronajatého prostoru (dodávky
energií - elektřina,teplo,voda) je ve výši 1.500 Kč za měsíc <.>
<br> Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo
a adresu/sídlo.Dále zájemce v nabídce uvede účel nájmu a případné další podmínky
k uzavření smluvního vztahu <.>
<br> Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem
<br> „NEOTVÍRAT – záměr číslo 37/2020/ORM“
<br> a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 17.8.2020 do 12:00 hodin na
podatelnu Městského úřadu Rokycany:
<br> Městský úřad v Rokycanech,podatelna
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany - Střed
<br> V případě doručení minimálně jedné nabídky v řádném termínu nebude na nabídky
došlé po termínu brán zřetel.Město Rokycany si vyhrazuje právo přijaté nabídky
odmítnout,případně schválený záměr zrušit <.>
<br> Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany,odbor rozvoje města:
XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: jana.spelinova@rokycany.cz nebo
Ing.XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: ladislav.matus@rokycany.cz <.>
<br> V Rokycanech dne 17.6.2020
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí majetkoprávního oddělení
<br> Příloha X Situační plánek
Příloha 2 Vyznačení pronajím...

Načteno

edesky.cz/d/3954232

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz