« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - záměr č.24/2020/ORM - budoucí prodej částí pozemkových parcel p.č.813, p.č.869/6,p.č.869/1, p.č.869/3, p.č.822/2, vše orná půda, ZPF, vše celkem o výměře 26852 m2, v k.ú.Rokycany, za účelem výstavby bytových domů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr č.24/2020/ORM - budoucí prodej částí pozemkových parcel p.č.813, p.č.869/6,p.č.869/1, p.č.869/3, p.č.822/2, vše orná půda, ZPF, vše celkem o výměře 26852 m2, v k.ú.Rokycany, za účelem výstavby bytových domů.
IČO ID datové schránky telefon fax úřední dny
00259047 mmfb7hp 371706101,706111 371706115 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br> MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v
platném znění,a rozhodnutí Zastupitelstva města Rokycany dne 18.05.2020 pod číslem usnesení
4785 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
Záměr prodeje
<br>
Město Rokycany zveřejňuje záměr č.24/2020/ORM – budoucí prodej částí
pozemkových parcel p.č.813,p.č.869/6,p.č.869/1,p.č.869/3,p.č.822/2,vše
orná půda,ZPF,vše celkem o výměře 26 852 m²,v k.ú.Rokycany,za účelem
výstavby bytových domů.Předmětem budoucího prodeje budou pouze
zastavěné části pozemků pod budoucími bytovými domy <.>
<br> Minimální nabídková cena je 1.100,- Kč/m² bez DPH.Ke kupní ceně bude
účtována platná sazba DPH ve výši 21% <.>
<br> Nabídku lze podat pouze na všechny části nemovitých věcí současně <.>
<br> Žadatel současně s prodejem uhradí náklady na vypracování geometrického plánu,znaleckého
posudku a náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí <.>
<br> Pozemky jsou zatíženy nájemním právem,nájemní smlouva s Příkosickou zemědělskou a.s.<,>
s výpovědní dobou 6 let <.>
<br> Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo <,>
účel,ke kterému pozemky hodlá využít.Toto doloží konkrétním záměrem - zastavovací
studií <.>
<br> Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem
<br>
„NEOTVÍRAT – záměr číslo 24/2020/ORM“
<br> a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 31.07.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Rokycany:
<br> Městský úřad v Rokycanech
Podatelna
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany - Střed
<br>
<br>
strana 2
<br> IČO telefon fax úřední dny
257047 (+42) 0181/706 + číslo linky (+42) 0181/722361 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br>
V případě doručení minimálně jedné nabí...

Načteno

edesky.cz/d/3938354


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz