« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Nařízení č. 3/2020 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 3/2020 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
1
<br> Město Rokycany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.3/2020
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br>
Rada města Rokycany se usnesla dne 19.května 2020 vydat na základě ustanovení
§ 25 odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„lesní zákon“),a v souladu s ustanovením § 11 odst.2 a § 102 odst.2 písm.d)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a
v souladu s § 13 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování <,>
v platném znění,toto nařízení:
<br>
Čl.1
<br>
1.Město Rokycany vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov1 (dále jen „osnovy“) <.>
<br>
2.Osnovy budou zpracovány pro zařizovací obvod Mirošovsko,zahrnující
<br> všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických
osob,s výjimkou těch,pro které budou zpracovány lesní hospodářské plány2
(dále jen „plán“),v katastrálních územích Dobřív,Pavlovsko,Ejpovice,Hrádek
u Rokycan,Nová Huť,Kamenný Újezd u Rokycan,Kakejcov,Kornatice <,>
Mešno,Mirošov,Nevid,Příkosice,Štítov,Raková u Rokycan,Rokycany <,>
Skořice,Trokavec a Vísky <.>
<br>
<br> 3.Osnovy budou zpracovány na období 10 let,s platností od 01.01.2022 do 31 <.>
<br> 12.2031 <.>
<br>
4.Zpracování osnov zajišťuje Městský úřad Rokycany,odbor životního prostředí
(dále jen „zadavatel“),jako příslušný orgán státní správy lesů (§ 48 odst.2
písm.d) lesního zákona).Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst <.>
2 lesního zákona) <.>
<br>
1 Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro
všechny lesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře menší než 50 ha,pokud pro ně
není zpracován lesní hospodářský plán.(§ 25 odst.1 lesního zákona)
2 Zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů jsou povinny právnické osoby,kterým je
svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví stá...

Načteno

edesky.cz/d/3938351

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz