« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Výzva - vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - vozidlo
MĚSTO RDKYCANY
<br> _— „l.<.>.<.> —_.-u- ĚĚĚ odbor rozvoje meat-a |
<br> se Sídlem Městský úřad Rokycany Masarykovo náměstí L Střed 33? UI Rokycany
<br> Výzva k odstra nění silničního vozidlo <.>,které nenutí být provozováno na pozemních
<br> komunikacích podle 5 išiel.odot.] zákona č.135199? Sb,<.> o pozemních komunikacích,ve znění pozdšiších předpisů
<br> Dle notanoveni & !? od5t.2 píorn.hi zakona c.iii.-"iwi Sb.: o pozemních komunikacích- ve znění pozdějších předpinú.je na dálnicích,oilnícich a mismich komunikacích zakazano odstavovat siíniční vozidlo které po dobu více než 6 měoiců ne:;mí být podle zákona o podmínkách pmvozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůnobiloati vozidla zjištěno technickou prohlídkou nebo technickou sííníční kontrolou <.>
<br> Město Rokycany v souladu s 5 19:1.odst.1 zákona č.131997.Sb <.>,o pozemních komunikacích.<.> ve znění pozdějších předpisů,VYZÝYÁ provozovatele vozidla1 které je v rozporu s š 19 odst.2 písm.n] odstaveno na pozemní komunikaci._ aby odstranil důme pro který“ nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích.nebo vozidlo odstranil & odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.Neuiini—Ii XXX do dvou měsíců od zveřejnění nebo doručení této výzvy.bude vozidlo na jeho náklady odotraněno ?.pozemní komunikace <.>
<br> Evidovaulí'm provozovatelem vozidla byl zjištěn: XXXX XXXXX,nar.XXXXXXXXX,Krásná ITI,Krát-má XXX [l] <.>
<br> Umístění vozidla (s uvedením RZ.Typ vozu MÚDEL Barva čísla pozemku) í," Soutoku [ 231.36 ) 3K4 DST? Peugeot Boxer bílá
<br> ('“-.<.> <.>
<br> ' vedoucí odboru rozÍ-oje fhésta
<br> Danun zveřejnění ívyvešení't: Datum seit-nutí:
<br> HÍD -- telefon fax úřední dni,-' []UÉSíJU-li' [-42£|'_:.ÍiTlTÚČ-í [ | hůl-ECI) ÉFlÍEÉEEl pondeííastíeda od T.BÚ do l.?„ÚÚ' hodín

Načteno

edesky.cz/d/3934253

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz