« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Výzva - vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - vozidlo
odbor rozvoje města
<br> SE: sídlem Měoioký úřad Rokycany-' Ti.-'Iaaarffkovo náměstí ],Střed
<br> 33? D1 Rokycany
<br> „„ » MÉSTo ROKYCANY u řena : „ši
<br> Výzva k odstranění silničního vozidla,které nesmí být provozováno na pozemních
<br> komunikacích podle ši 19d.odct.] zakona ě.13-499? Sb.<.> o pozemních komunikacích.ve znění pozdějších předpisů
<br> Dle ustanoveníš 19 odst.2 písm.hi zakona ě.ÚHWF,Sb.<.> o mzemnich komunikacích xe znění pozdějších předpisů.je na dálnicích oilnicich a mistnich komunikacích zakázáno odatavowat silniční vozidlo.které po dobu více než o měnícú nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích proí'ozoíano na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí ihůt) pro provedení prawiděině technické prohlídky nebo technicke nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou oilniěni kontrolou <.>
<br> Město Rokycany vnouladu 5 g lžící.odot.! zákona ě.1311997,Sb.? o pozemních komunikacích.ve znění pozdějších předpisů.<.> FTEÝVÁ provozovatele vozidla1 které je \“ rozporu s % 19 udat.2 písm.h) odstaveno na pozemní komunikaci.ab)-' odstranil důvod.pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,nebo "r'ůZidlD odstranil a ndoíavíl mimo takovou pozemní komunikaci.Neučiní-li XXX do dvou měsíců od zveřejnění neho doručení teto míza-y.<.> bude vozidlo na jeho náklady odstraněno z pozemní komunikace <.>
<br> Evidovaným provozovatelem vozidla byl zjištěn: Melich Miroslavi nar.lišl'Jlílnliíl'tiS1 Rokycany; Masarykovo náměstí 1 <.>
<br> L'místěui vozidla (a uvedením RZ Typ vozu MÚDEL Barva čísla pozemku)
<br> Pražská í ?.TGWET ) HDD 564?
<br> šeda
<br> xX'Ú/"Éa-lh,;“
<br> 'nn Hlad
<br> ' vedoucí odboru rožvoje 'í'něata
<br> Datum zveřejnění ii.-'gí-ěšěiiíjt Datum sejmutí:
<br> IČO -- telefon fax ufedni dny (MHW-4? 1-43013H1Úúl | | í—4Éíi13ÍíTÉĚĚ-Éil pondělí a síředa od "1.343 do lTEHZ' hodin

Načteno

edesky.cz/d/3931083

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz