« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Výzva - vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - vozidlo
MESTO ROKYCANY odbor mnqic můsta
<br> ar: sídlem Městský-' úřad Ranky-can; Hagan-“kům mámě-„ali [.Střed 374? m Rum-any
<br> Výzva k ndstranění silničního vozidla,které nesmí být pruvnznváno na pozemních kumunikacích
<br> pndíefž Fid.nást.] záknnn Č.íl-"íííl'ýíl' Sb.<.> (1 púzcmních kúmunikawíchí ve znění pnzdějších předpisů
<br> Dle ustannwení ;;“ If) ncl.—ít.2 písm.h) zákuna &.|3-"]99?.Sb.<.> o pozemních kmmtnikacích.už zni-ní pmdqiších předpisů.je na dálnicích.silnicích & mímních knmunikacích zakázána udaíavm-ul 5i|niční VÚZidiÚ.klcrů po Líubu \.ÍCE než 6 ]TIĚSÍLIÚ nesmí být pndle záknna n podmínkách prmúm í-n'zidcí na půlcmních komunikacích provozní.ĚlE'lů na pozemních knrnunikacích ? dní-nd“ marného Uiťlllm nutí lhůty pro: prm'eníení pravidelné technické prnhlidky neim technické IlClpúsnbiímLIí vuzídía.:jřšíčnú luchniukuu pruhíídímu neba technicknu silniční LúnTrúlníL
<br> Města Rukycany \'Bnuladu :; g 1911.mist.! zákona č.“IE-IHW.<.> Sb.<.> n Fúze-mnich komunikacích.<.> ve znění pozdějších předpisů.VYEÝVÁ prnvnznvatele vnzidla.které je 1.- rnzpnru Fi © 19 nás!.1 písm+ h) odstavena na pumami komunikaci.<.> aby odstranil dílwd,pru který“ ne,-Smí Ilji-“l \'DIidlu pruvuxuvánu na puzemnich knmunikacính.<.> nehn t'nzidlů ndstmnil :! ndatnvil mím-:: takova—u patentní komunikaci.Nručini—li tak dn dvou měsíců [u] zveřejnění Dubu dr.-ručení tém tým-34 bude vuzidlu ml ichu náklady odstraněnn :: půle-milí knmunikace <.>
<br> Evidm'aným prnvnmwntelem \'úzidla byl Ijišlčn: "'w'urol 'l'nmáš nar.Ul.l12.l'.íl"]'5.Rokycany.Čechura 951 <.>
<br> Umístění WIidla (s uvedením RZ Tj.-“p vozu MDDEL Barra čísla gnzemku) Pražská [ BMT-"Šó ') SPD 521 ?_ Škúda Superb šedá
<br> " Jíří Híad vedoucí odboru mžvqíe ímé-sla
<br> Datum xí-Eřejnéní [wp-“čšení ): Datum aejmutí:
<br> íÉ'Ú - telef—cín fa.—c úřední dny,- ÚDÉšQÚ—í? [ 42531 3? [".-“US] 1 ] HEH) EH 721ml pondělí a středa od 1313 do ITU-U hndin

Načteno

edesky.cz/d/3931082

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz