« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Výzva - vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - vozidlo
MĚSTO nomen NY odbor rozvoje IIIÉSÍE
<br> se sídlem Městský úřad Rokyeony Masarykovo námeotí 1- Střed EMM Rokycany.-'
<br> %d _ ang
<br> 'íl
<br> Výzva k odstranění silničního vozidlo,které nesmí být provozováno na pozemních komunikacích
<br> podle $; Wd.odst.] zákona +3.133199? 51b.<.> o pozemních komunikacích.ve mení pozdějších předpisu
<br> Dle ustanoveni %$ 19 odm.2 [JL—em,h': zákona &.DENNÍ-'.SIL o pozemních komunikacích.ve znění pozdeji-šich předpiaů.je na dálnicích.aílnieieh e mí.—atníeh komunikacích zakázáno odan-oxal aílniůni vozidlo- které po dobu xíee než (» 111e5íců nesmí hl;-1 podle zákona: o podmínkách Farm-“oxo 1vozidel na pozemních komunikacích provozováno na po?emnieh komunikacích z důvodu memúho uplynutí lhůty pro provedení pravideine technické prohlídky nebo technicke oerpúsobilosti vozidlo zjištěno techniekoil prohlídkou nebo technickou eilnieoi kontrolou <.>
<br> Město Rokycany 1|.-'r-3oolm:ín & © 1911.<.> odst.I zákona č.151991 Sb <.>,o pooemníeh komunikacích.<.> ve znění pozdějšieh předpisů,*:TZÝVÁ provozovatele vozidlo.které je v rozporu s š 19 odst.1 píom.h) odstaveno na pozemní komunikaci.<.> aby odStronil důvod.pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích.nebo vozidlo odstranil :: odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.Neučiní—Ii XXX do dvou měsíců od zveřejnění nebo doručení této víny.bude 1lr'ozíldlo na jeho náklady-' ollotrončno : pozemní komunikoee <.>
<br> [vimim-“eným provozovatelem vozidlo byl Ljištěn: Beníšek F runtišek.<.> nor.]D.€H.WEB.Fmlany-'eelojlr1 Horákovo HH [ <.>
<br> [.Tmístční vozidla is uvedením RZ Typ vozu MODEL Bom-o čísla pozemku) _ííReee [' 2928.33) ) JPD Baldi) Ford Mondeo Slříbmd
<br> „“no Hlad vedoucí odboru rozvoje mea-„m
<br> Datum uveřejnění [wm-“ešení ]: Datum sejmutí:
<br> IČO - telefon fox úřední do:.- on.“-Soon 1'42U33717oem 1—42m ]? | ?IZÍ—ol pondeli & ořeoa od “LED do !“.-".ÚEI hodin

Načteno

edesky.cz/d/3931081

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz