« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Závěrečný účet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2019
Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2019 Strana 2 Závěrečný účet za rok 2019 Obsah Strana 3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok 2019 35 Investiční akce roku 2019 39 Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky 2009 - 2019 40 Účetní výsledek hospodaření za roky 2009 – 2019 41 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje 44 Přehled dotací poskytnutých Městem Rokycany 50 Tvorba a čerpání peněžních fondů Města Rokycany 52 Hospodaření organizačních složek města 55 Hospodaření příspěvkových organizací města 66 Hospodářská činnost města – INZULA 67 Hospodaření společnosti města – Lesy města Rokycan s.r.o.77 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2019 a informace o majetku za rok 2019 78 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2019 Zpracoval: odbor finanční Strana 3 Závěrečný účet za rok 2019 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2019 Město účtuje v podvojném účetnictví,řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou,příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.K 31.12.2019 je město zřizovatelem 6 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity.Město je dále 100 % vlastníkem společnosti Lesy města Rokycan,s.r.o.a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold-R Rokycany,s.r.o.Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města,kterou vykonává na základě Příkazní smlouvy k zajištění správy nemovitých věcí firma XXXXXX XXXXXXX – INZULA Rokycany s.r.o.Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2019 byl v prosinci 2018 schválen jako schodkový ve výši schodku - 87 960,79 tis.Kč.Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl rozpočet upraven na schodek – 44 312,30 tis.Kč.Ve skutečnosti byl vykázán přebytek ve výši 25 623,73 tis.Kč).Plnění rozpočtu města k 31.12.2019 v tis.Kč PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet RS % RU % Daňové 223 087,00 247 930,21 260...

Načteno

edesky.cz/d/3920410

Meta

Volby   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz