« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK objízdné trasy v rámci rek. křižovatky v obci Chrást

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK objízdné trasy v rámci rek. křižovatky v obci Chrást
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
29.5.2020 spis.zn.: MeRo/14731/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/15107/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 2.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti
<br> Silnice Klatovy a.s <.>,IČO 45357307,Vídeňská 190,339 01 Klatovy (dále jen „žadatel“),se
<br> souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
<br> územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující
přechodnou úpravu provozu - dopravně inženýrské opatření pro vyznačení objízdné trasy v rámci
stavby
<br> „Chrást,rekonstrukce křižovatky silnic II/180 a II/233“
<br> v době od 15.6.2020 do 31.10.2020 <.>
<br> Objízdná trasa je pro nákladní vozidla nad 3,5 t vedena ve správním obvodu ORP Rokycany
obousměrně po silnicích II/233,II/232 a II/605,tj.obcemi Smědčice – Sedlecko – Střapole –
Všenice – Stupno – Břasy – Bezděkov – Březina – Osek – Rokycany – Ejpovice <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Ing.Viktorem
Vaidišem,Nová Huť 51,330 02 Dýšina,zakázka č.13-18,datum 11/2018,a to...

Načteno

edesky.cz/d/3912982

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz