« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti Krejčí Roman 1987

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti Krejčí Roman 1987
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1
<br> Střed
<br> 337 01 Rokycany
<br>
<br>
<br> 337 01 Rokycany
<br>
<br>
VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI
<br>
Ode dne 29.5.2020 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou
<br> č.j.MeRo/13776/OD/20 Ben
<br>
<br> Vyřizuje: zaměstnanci podatelny
<br> Telefon: 371 706 111
<br> Kancelář č.06 – podatelna (přízemí radnice)
<br> Rokycany dne: 28.5.2020
<br> Provozní doba:
<br> den hodiny
<br> pondělí,středa 7,15 hod.– 16,45 hod <.>
<br> úterý,čtvrtek 7,15 hod.– 14,45 hod <.>
<br> pátek 7,15 hod.– 14,00 hod <.>
<br>
<br>
<br> Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 8.6.2020,po této době bude zásilka
<br> uložena na odboru dopravy MěÚ Rokycany,který jí vytvořil <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení adresáta
<br> Tato zásilka je doručována dle zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád.Věnujte pozornost tomuto
<br> poučení.Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne,kdy byla připravena k vyzvednutí <,>
<br> písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.Prokážete-li,že jste si pro
<br> dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění zásilku ve
<br> stanovené lhůtě vyzvednout,můžete do 15 dnů ode dne,kdy pominula překážka,která Vám
<br> bránila zásilku vyzvednout,nejpozději však do jednoho roku ode dne,kdy měla být zásilka
<br> nejpozději vyzvednuta,požádat odesílatele podle § 41 správního řádu,o určení neplatnosti
<br> doručení nebo okamžiku,kdy byla písemnost doručena.Odmítnete-li převzít zásilku <,>
<br> znemožníte-li předání poučení nebo neposkytnete součinnost nezbytnou k řádnému doručení <,>
<br> bude písemnost,kterou zásilka obsahuje považována za doručenou dnem,kdy došlo
<br> k neúspěšnému pokusu o doručení <.>
<br> Paní
<br> XXXXXX XXXXX (r.XXXX)
<br> Masarykovo náměstí X

Načteno

edesky.cz/d/3909958

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz