« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72211/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72211/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOG4581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řásnovka 8/770,] 10 00 Praha |
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístěni restauračních předzahrádek
<br> Číslojednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní kat.úzerrí m2 č <.>
<br> 9/20/1270/168 Private Shopping 08.06.—- 8 Kamenická 803/11 7 28136331 2213 Holešovice s.r.o <.>,Kamenická 30.10.2020 803/11,Praha 7,170 00
<br> 9/20/1270/169 KarmaKafe s.r.o <.>,08.06.— 13 U Průhonu 1156/9 7 06500200 2309 Holešovice U průhonu 31.10.2020 1156/9,Praha 7,170 00
<br> 9/20/1270/170 PIZZA POINT s.r.o <.>,08.06.— 6 Milady Horákové 7 02288974 2037 Bubeneč Kamenická 31.12.2020 141/70 656/56,Praha 7,170 00
<br> 9/20/1270/171 Ye's design s.r.o <.>,08.06.-- 12 Letenské nám.7 25649612 2224/1 Holešovice Letenské náměstí 31.10.2020 749/5
<br> 749/5,Praha 7,170 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1.nejpozději do
<br> posledního dne zveřejnění Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,][XX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 28.5.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 12.6.2020
<br> Hro_3 64_20_03 1
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> Řasnovka 770/8,110 00 PRAHA1
<br> 124
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> $““/f
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/3908920


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz