« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Slivenec, Ke Smíchovu- výkop elektro TSK-72241/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Slivenec, Ke Smíchovu- výkop elektro TSK-72241/2020
Hlavn1 město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 Zákona 0 hl.m.Praze (Zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace Holečkova parc.č.4874 k.ú.Smíchov za účelem stavebního záboru pro Demontážjeřábu
<br> lokalita: PRAHA 5
<br> období: od 22.06.2020 do 30.08.2020 (70 dnů)
<br> výměra: 126 m2
<br> budoucí nájemce Holečková 26,s.r.o.Sídlo: Polská 1283/18,Vinohrady,120 00 Praha
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail:
<br>.--.'| 1111111451105! \
<br> První den zveřejnění: 27.05.2020 \ „,aw *.nm „_ _ 1
<br>,<.>,<.> <.>,<,> _.<.> m._ “_.:ní'n |
<br> Poslednl den zverejnenl.11.06.2020 |_ “tě/A>.“\'ÉHČLL—Ír-í.zsalSX.<.>.<.>.<.>.ii“ „\
<br> &pis & otisk raz/tka
<br>.:,//

Načteno

edesky.cz/d/3908917


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz