« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby a zahájení územního řízení na stavbu Demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov, Těškov, RO_0241, TS, kNN (IE-12-0007454)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby a zahájení územního řízení na stavbu Demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov, Těškov, RO_0241, TS, kNN (IE-12-0007454)
Spis.zn.(č.j.): MeRo/2412/OST/20 XXX V Rokycanech: XX.X.XXXX
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/4873/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> petra.melkova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A ZAHÁJENÍ
<br> ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje SPIE Elektrovod,a.s.odštěpný závod Brno,provozovna Plzeň,IČO 62161172 <,>
<br> Traťová č.p.574/1,Horní Heršpice,619 00 Brno 19
<br> (dále jen "stavebník") dne 4.3.2020 ohlásila stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:
<br>
<br> Demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov <,>
<br> Těškov,Těškov,RO_0241,TS,kNN (IE-12-0007454)"
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.1/1,1/2,2/1,2/2,50,51,72/1,73,74,75,76,77,78,79/1,81,82 <,>
<br> 83,86,88,89,91,92,93,95,97,98,99,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 <,>
<br> 116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135,139,140,141 <,>
<br> 143,144,145,146/1,169,170,172,173,175,176,178,182,183,185,199,212,parc.č.682/9,685/2 <,>
<br> 1051/1,1051/5,1051/8,1051/21,1051/22,1051/23,1051/25,1051/27,1051/28,1051/31,1051/32 <,>
<br> 1051/33,1051/34,1051/35,1051/36,1051/38,1051/40,1051/42,1051/43,1051/44,1051/45,1051/47 <,>
<br> 1051/48,1051/52,1051/53,1051/59,1051/63,1051/67,1051/73,1051/74,1051/76,1051/77,1051/78 <,>
<br> 1051/79,1051/80,1051/81,1051/82,1051/98,1051/101,1052,1063/2,1067/2,1067/3,1067/4,1067/5 <,>
<br> 1067/6,1067/7,1067/8,1067/9,1067/10,1067/11,1067/12,1067/13,1067/14,1077/5,1078/1,1078/2 <,>
<br> 1079/1,1079/2,1079/3,1079/4,1133/19,1133/20,1133/34,1133/39,1133/40,1149/1,1149/2,1151/2 <,>
<br> 1151/3,1230/1,1231,1234,1241 v katastrálním území Těškov <.>
<br>
<br> Stavební úřad došel k závěru,že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu,a rozhodl podle § 128
<br> odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3908444

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz