« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, Drahonice, okres Strakonice č. 331/2020 vyvěšeno dne: 01.06.2020 Datum sejmutí: 17.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 2
Příloha k Čj: KRPC-54056-5/ČI—2019-020706 ze dne 31.1.2020
<br> Příloha č.2 — dopravní značky Drahonice
<br> C.11 6 C.11 7 KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Dopravní značení schváleno (1) č.3.:.éyeýzt.<.>.é55.ž.ž/.2Q29,Ze dne „Zas—.<.>.ZQÁO.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> č.130,132,134,135 č.131,133,134,136
<br> MIMO BUS 19,00-7,00 hod <.>
<br> úprava stávajícího dopravního značení- náves (529) - č.65 dodatková tabulka - úsek platnosti- 25 m
<br> rv.—.w-
<br> IE
<br> 19,00-7,00 hod <.>
<br> por.Jaroslav ( ejči.BĚŽBUS.20 0- 32:37 Digitálně podepsal: DR &ĚLÉ pm.Jamshv Klenčí.D.<.> 'POVOLENI POLICIE CESKÉ RE - man DRAHONICE
<br> Důvod: Z rozkazu
příloha č. 1
Posport o projekt domovního značení — Obec Drohoníce — 1
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Dopravní značenl schváleno (1) u i„.<.> ař-"rx.<.>.<.> c„s„.b.:?.Q.f.2.<.>.f.<.> f.<.>.<.>.č.5.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ze dne ?i.<.>.<.> >.<.>.<.>.%ZQÁĚTF !%.<.> "
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Posport (] projekt doprovního značení \ Obec Drohoniee — 2 Domřvn'znacen'scma'eno ("
<br> 1:2000
Veřejná vyhláška. Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, Drahonice, okres Strakonice
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22,Drahonice
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen „zákon o provozu na PK“),v souladu s ustanovením § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.1 písm.b)
<br> zákona o provozu na PK,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘP Jčk,OSDP,č.j.KRPC-54056-5/ČJ-
<br> 2019-020706,ze dne 31.01.2020 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br>
žadateli:
<br> Obci Drahonice,Drahonice 100,389 01 Vodňany,IČO: 002 51 135
<br>
zastoupenému fyzickou podnikající osobou
<br> Pavlem Marešem,Dukelská 491,386 01 Strakonice,IČ: 745 19 123
<br> místní úpravu provozu na silnici I/22,v obci Drahonic,okr.Strakonice
<br> v místech dle přiloženého pasportu <,>
<br>
z důvodu upozornění na přechodová místa,omezení stání nákladních automobilů v obci
Drahonice v nočních hodinách a úpravy tvarů křižovatek na dodatkových tabulkách <.>
<br>
<br> Upravené svislé dopravní značení:
<br> • 4 x IP 6 – Přechod pro chodce (výrazněné fólie) (č.27,č <.>,33,č.51,č.45)
<br> Nové svislé dopravní značení:
<br> • 2 x IZ 8a – Zóna s dopravním omezením (č.130,č.132)
<br> • 2 x IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením (č.131,č.133)
<br> • 1 x P 2 – Hlavní pozemní komunikace (č.121)
<br> • 1 x A 11 – Přechod pro chodce (č.118)
<br> • 2 x E1 – Počet (č.41,č.118)
<br>
Za těchto podmínek:
<br> 1.Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení <.>
2.Velikost...

Načteno

edesky.cz/d/3908216

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz