« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Oznámení o změně nabytí právní moci č. 330/2020 vyvěšeno dne: 01.06.2020 Datum sejmutí: 17.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. Oznámení o změně nabytí právní moci
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silniční dopravy
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ o změně nabytí právní moci
<br>
<br> Krajský úřad - Jihočeský kraj,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný dopravní úřad ( dále jen
<br> „dopravní úřad“ ) dle ust.§ 34 odst.1 písm.b) a § 36 odst.5 zák.č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.o silniční dopravě“) v souladu s ust.§ 78 zák.č.250/2016 Sb.<,>
<br> o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zák.o odpovědnosti za přestupky“) a s ust.§ 75 odst <.>
<br> 3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“ ) sděluje dopravci
<br> CORAX spol.s.r.o <.>,sídlo: Mládežnická 1948/1,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic <,>
<br> IČO: 608 37 152,právně zastoupeného Mgr Liborem Nádravským,advokátem se sídlem Husova tř.1633/40 <,>
<br> 370 05 České Budějovice,že:
<br> oznamuje
podle ustanovení § 25 odst.2 správního řádu,že
<br>
<br> dopravní úřad vydal usnesení pod.Sp.Zn.: ODSH 4072/2017/janem SS,číslo jednací: KUJCK 19978/2019
<br> ze dne 11.02.2019 s nesprávným datumem nabytí právní moci.Správný datum nabytí právní moci je
<br> 01.03.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> Vedoucí oddělení silniční dopravy
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
<br> Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (patnáctý den po vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje).Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem
<br> umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: …………………………………
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/3908215

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz