« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Účetní závěrka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Účetní závěrka
Z A V E R K A \
<br> mimořádná \ \
<br> * typ závěrky označte 'X'
<br> mezitímní
<br> sestavena k rozvahovému dni 31.prosinci 2019
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY
<br> Obec Doubrava
<br> Sídlo účetní jednotky — ulice,čp — obec
<br> „ PSČ,poŠta
<br> Doubrava 599 Doubrava 73533 Doubrava
<br> Místo podnikání * ulíce,Čp — obec
<br> — PSČ,pošta
<br> Doubrava 599 Doubrava 73533 Doubrava
<br> I C 0
<br> 00562424
<br> Právní forma
<br> obec
<br> Předmět podnikání * hlavní činnost
<br> * vedlejši činností
<br> CZ—NACE
<br> \ Nazev nadřízeného organu (zřízovatel)\
<br> zák.č.íZB/ZOOO Sb <.>,zákon o obcích v platném znění
<br> \ Okamžik sestavení \
<br> 24.02.2020 10:13:45
<br> Kontaktní údaje - Telefon — Fax — E—mail — WWW stránky
<br> 596549088
<br> osvaldovaůdoubrava.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> za účetnictví
<br> Osoba odpovědna
<br> Jana Osvaldova
<br> Podpisový zaznam
<br> \
<br> Statutární orgán
<br> \
<br> Mgr.Dáša Murycova
<br> ?odpisový záznam
<br> MW
<br> (
<br> Obsah účetní tohoto listu <.>
<br> Poznamka:
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systemem GZNIS firmy GORDIC spol.s ; <.>
<br> závěrky se dále Skláda :
<br> kaazů <,>
<br> k ere jsou obsaženy v příloze
<br> o_.<.> <.>
<br> Lic: OBDO (ginís M) * * * G I N I S S t a n d a r d — U C R * * * Strana: 2
<br> **íiiý**?t*%****t*ýtt**i***k*n***ýcirir****Ý*Ý*******n-******i—kírýr'kdc—kw-k'k—k—k'ků***—k-žáf'k************irďrýrjk***žifi'ť***“k******xťc'k'k**k—ký—k—k—žr—k'k***?***ž**í***%**k******ř**ž********k*k
<br> IČO: 00552424 Obec Doubrava ' Čas : 10:13:47
<br> Datum: 24.02.2020 Příloha (ÚSC) — PZÍLOHA za období 12/2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa oooomvossrr ZÁKLADNÍ NS : 00562424 Obec Doubrava UCRGUPUA 09072019 14:44
<br> *******************************iriric****Ý**kůry?***Ý***************:řdrů'k'k***ýc'k—k—k*********Ř'kí:***irakvký***irw'rírácvkýž******-***dri-kírýrdrfcý'k—k******'k***ž****************Ř**ž********
<br>.<.>,zu ; ' » v I PRILOHA UCETNI UZAVERKY
<br> organizačních složek stá...

Načteno

edesky.cz/d/3906958


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz