Obec Doubrava

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://doubrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Doubrava
Doubrava 599
735 33 Doubrava

Datová schránka: n9hbens
E-mail: obec@doubrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava č. 1/2020; Adresát: Obec Doubrava
22. 05. 2020 33/2020
22. 05. 2020 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí; Adresát: Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Olomouc
22. 05. 2020 32/2020
21. 05. 2020 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
21. 05. 2020 31/2020
15. 05. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
15. 05. 2020 30/2020
11. 05. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - uložení písemnosti; Adresát: Obecní úřad Doubrava
11. 05. 2020 29/2020
06. 05. 2020 Dokument "Oznámení o konání dra..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "28/2020..." již není dostupný.
04. 05. 2020 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SMOOK za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, zprávy o inventarizaci a zápisu z kontrolní komise SMOOK; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
04. 05. 2020 27/2020
30. 04. 2020 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se koná v mimořádném termínu dne 11. května 2020 v 16 hod. 30 min. ve velkém sále Národního domu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
30. 04. 2020 26/2020
30. 04. 2020 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
30. 04. 2020 25/2020
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - stanovení daně z nemovitých věcí za rok 2020; Adresát: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
24. 04. 2020 24/2020
23. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažení skutečnosti v témže roce; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
23. 04. 2020 23/2020
07. 04. 2020 Opatření obecné povahy; Adresát: Ministerstvo zemědělství ČR
07. 04. 2020 22/2020
07. 04. 2020 příloha k opatření obecné povahy
26. 03. 2020 Oznámení o záměru na výpůjčku obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava
26. 03. 2020 21/2020
24. 03. 2020 18/2020
19. 03. 2020 Dokument "Usnesení o konání dra..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Dokument "20/2020..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava
16. 03. 2020 19/2020
16. 03. 2020 Oznámení o úpravě úředních hodin obecního úřadu Doubrava; Adresát: Obec Doubrava
16. 03. 2020 18/2020
13. 03. 2020 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa zaměstnance - úředníka územního samosprávného celku (kumulované pracoviště) "referent státní správy a samosprávy na úseku finanční správy a matriky"; Adresát: Obec Doubrava
13. 03. 2020 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa; Adresát: Obec Doubrava
13. 03. 2020 17/2020
13. 03. 2020 Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor a pozemků; Adresát: Obec Doubrava
13. 03. 2020 16/2020
13. 03. 2020 Oznámení o záměru pronájmu prostor; Adresát: Obec Doubrava
13. 03. 2020 15/2020
11. 03. 2020 Oznámení o konání akce; Adresát: Obec Doubrava
11. 03. 2020 14/2020
11. 03. 2020 Mimořádné opatření přijaté v souvislosti s onemocněním COVID-19 - zákaz konání hromadných akcí; Adresát: Ministerstvo zdravotnictví ČR
11. 03. 2020 13/2020
05. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná
05. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu
05. 03. 2020 Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření
05. 03. 2020 Zápis
05. 03. 2020 Zpráva o inventarizaci

XML