« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Nová pozemní komunikace na pozemku parc. č. 995/4, 1004/1, 1004/13, 1004/23, 992/15, 992/16 v k. ú. Turnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - SU/20/2708/HEM
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/2626/20/HEJ
Č.J.: SU/20/2708/HEM
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hejzdral
<br> 481 366 306
<br> m.hejzdral@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 1.6.2020
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> XXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Drahelická č.p.135/28,Drahelice,288 02 Nymburk 2 <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Bedřicha Smetany č.p.2010,511 01 Turnov
<br> 1 (dále jen "stavebník") dne 26.5.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> nová pozemní komunikace
<br> na pozemku parc.č.995/4,1004/1,1004/13,1004/23,992/15,992/16 v katastrálním území Turnov <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Územní rozhodnutí vydáno 5.11.2019 pod Sp.zn.:
<br> SÚ/4240/19/Hej <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Pozemní komunikace funkční skupiny D s celkovou délkou 130,15m a šířkou 8m.Trasa komunikace
<br> začíná v křižovatce s ul.Nad Farářstvím a končí na hranici pozemku č.1004/1 v k.ú.Turnov.V rámci
<br> stavby bude provedeno odvodnění komunikace,což jsou tři uliční vpusti zaústěné do jednotné kanalizace <.>
<br> Pozemní komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu.Parkovací plochy budou kryté
<br> žulovou dlažbou.Oddělení parkovacích stání od komunikace je navrženo uložením žulových XXXXXX do
<br> betonu.Komunikace bude lemovaná obrubníky ABO 2-15 do betonového lože s nadvýšením 100 mm.U
<br> celkem šesti parkovacích míst bude v pěti případech zelená travnatá plocha <.>
<br>
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon)...

Načteno

edesky.cz/d/3906073

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz