« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Pozvánka na X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
Slavičín 20.05.2020
<br>
Informace o konání X.zasedání Zastupitelstva města Slavičín
<br>
<br> Městský úřad Slavičín v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení) v platném znění informuje o konání X.zasedání Zastupitelstva města Slavičín svolané starostou
města Mgr.Tomášem Chmelou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br>
Město Slavičín - budova Sokolovny ve Slavičíně
<br> Doba konání:
<br>
27.05.2020 od 16:30 hod <.>
<br> Navržený
program:
<br> 1) Zahájení,schválení programu
2) Kontrola plnění usnesení ZMS
3) Připomínky členů ZMS,komisí a výborů,občanů města Slavičín
4) Zprávy o činnosti výborů ZMS
5) Úprava Programu rozvoje města Slavičín 2016-2022
6) Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024
7) Volba člena finančního výboru
8) Udělení Ceny města Slavičín za rok 2019
9) Prodej části pozemku v k.ú.Nevšová
10) Smlouvy o bezúplatném převodu majetku – ÚZSVM
11) Žádost o směnu pozemků v k.ú.Divnice –
12) Přijetí daru – části pozemku v k.ú.Slavičín
13) Žádost o směnu pozemků v k.ú.Slavičín –
14) Různé
15) Usnesení
16) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/3903469

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz