« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Oznámení o zahájení správního řízení bez místního šetření - Turnov, užitkový vodovod pro městský park

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - OZP/20/1690/HOJ
1
<br>
<br> Městský úřad Turnov
odbor životního prostředí
<br> Antonína Dvořáka 335
<br> 511 01 Turnov
<br>
<br>
<br>
<br> Adr:
<br> • Město Turnov,Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
IČ: 00276227
<br> zastupuje: XXXXX XXXXXXXXX,X.máje XXX,XXX XX Dobrovice
<br> (doručeno DS c2fqkre)
<br> Ostatní účastníci řízení:
<br> • Krajská správa silnic Libereckého kraje,České mládeže 632/32,Liberec 460 06
(doručeno DS bdnkk7w)
<br>
<br> - další účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Číslo jednací: OZP/20/1690/HOJ Vyřizuje: Houžvička Turnov: 28.5.2020
<br>
<br> Věc:
<br> Turnov,užitkový vodovod pro městský park
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
O Z N Á M E N Í
o zahájení správního řízení bez místního šetření
<br>
<br> Paní XXXXX XXXXXXXXX,která zastupuje Město Turnov,podala žádost o vydání
<br> společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu “Turnov,užitkový
<br> vodovod pro městský park“ <.>
<br>
<br> Umístění stavby:
ppč.623/1,662/1,699/1,700,715,1287,1288,1289,1290,3877/1,3877/4,3874/4,3874/6 <,>
<br> 3874/7,k.ú.Turnov <.>
<br>
Popis stavby:
Řad A – PE 100 SDR 11 RC3 d90 v délce 515,9 m
<br> Řad B – PE 100 SDR 11 RC3 d90 v délce 16,7 m
<br>
<br> Stavba bude zahájena sondou na parc.č.1287 v blízkosti nyní budovaného Alzheimer
<br> centra na stávající potrubí PE 110,které nyní vede od pramene do stávající revizní kanalizační
<br> šachty.Sondou bude ověřena hloubka potrubí PE 110.Na tomto potrubí bude proveden výřez
<br> a osazena nátoková šachta nového užitkového vodovodu.Bude osazeno šachtové
<br> prefabrikované dno bez přítoku a odtoku.Tedy toto dno bude mít funkci kalového
<br> usazovacího prostoru.Na šachtové dno bude osazena betonová prefabrikovaná skruž,ve které
<br> budou ve stěně osazeny prostupy pro přítok a odtok stávajícího potrubí PE 110 ve stejné
<br> niveletě a pod těmito prostupy ještě jeden prostup pro potrubí PE 90 pro nový užitkový
<br> vodovod.Za provozu užitkového vodovodu bude tedy voda odtékat novým potrubím do
<br>
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/3901491

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz