« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Místní úprava provozu v ul. Prouskova a na chodníku při silnici I/35 most přes Jizeru v Turnově - cyklisté

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OD/20/16351/vOD
Městský úřad Turnov
Odbor dopravní,Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br> tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz
<br> Naše značka: OD/20/16351/vOD Vyřizuje: Vaňátko t.481 366 871 V Turnově: 25.5.2020
<br> r V
<br> VEŘEJNÁ VYHLASKA
OPATŘENI OBECNE POVAHY
MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
<br> V UL.PROUSKOVA A NA CHODNÍKU PŘI SILNICI
1/35 V TURNOVĚ
<br> Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný podle § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění pozdějších
zákonů (dále jen „zákon o provozu“),v souladu s ustanovením § 173 odst <.>
1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
oznamuje
<br> místní úpravu provozu na místních komunikacích v Turnově
v souvislosti s umožněním provozu cyklistů v tomto rozsahu:
<br> 1.Na místní komunikaci,v ulici Prouskova,směrem do ulice Nádražní
bude umožněna jízda cyklistů v protisměru pomocí dopravního
značení č.B2 (zákaz vjezdu všech vozidel do jednosměrné ulice)
s dodatkovou tabulkou El2b (vjezd cyklistů v protisměru povolen) <.>
Směrem z ulice Nádražní bude umístěno dopravní značení č.IP 4b
(jednosměrný provoz) s dodatkovou tabulkou E 12a (jízda cyklistů
v protisměru).Na výjezdu z ulice Prouskova do ul.Nádražní bude
pro cyklisty umístěna dopravní značka č.P4 (dej přednost v jízdě) <.>
<br>
<br>
2.Na místní komunikaci - chodníku od Maškovy zahrady,přes most
přes Jizeru a přes Koškovu ulici při silnici 1/35,až do ulice Nádražní
bude umožněn smíšený provoz chodců a cyklistů pomocí dopravního
značení č.C9a,C9b (stezka pro chodce a cyklisty společná,konec
cesty pro chodce a cyklisty společné) <.>
<br> Odůvodnění:
Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný podle ustanovení § 124
odst.6 zákona o provozu,ke stanovení místní úpravy provozu na místní a
veřejně přístupné účelové komunikaci,oznámil dne 7.4.2020 pod Č.j <.>
OD/20/10793/vOD návrh opatření obecné povahy,týkající se této místní
úpravy provozu na místních komunikacích <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/3901490

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz