« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Opatření obecné povahy od 26.5.2020 - COVID-19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatreni vlady 25 5 2020
III <.>
<br> Příloha
usnesení vlády č.570
ze dne 25.května 2020
<br>
Praha 25.května 2020
<br> Počet listů: 6
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst.1 zákona
č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících
zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.25 odst.1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o
pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční
kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým
koronavirem SARS-CoV-2:
<br>
I <.>
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl.25
odst.1 Schengenského hraničního kodexu,a to v období od 26.května 2020 00:00
hod.do 13.června 2020 23:59 hod.na pozemní hranici se Spolkovou republikou
Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br>
1.Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných
úseků vnitřních hranic České republiky.Tyto kontroly budou zaměřeny zejména
na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem
zdravotnictví <.>
<br> 2.Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto
opatření obecné povahy,a to 24 hodin denně <.>
<br> 3.Omezení uvedené v odst.2 se nevztahuje na:
a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je
<br> upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a
sousedním státem <,>
<br> b) osoby,u nichž je překročení vnitřních hranic nutné v souvislosti se vznikem
nepředvídané mimořádné situace <,>
<br> c) nákladní leteckou,nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
d) lety za účelem pátrání a záchrany,lety za účelem hašení požárů,lety pro
<br> zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů,poziční lety,lety
pro technické účely ...

Načteno

edesky.cz/d/3894156

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz