« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vrchní ministerský rada – legislativec/kyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VMRa-legislativec.zip [ZIP, 2MB]
ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – legislativce/kyně
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-28455/2020-94
<br> Datum: 26.května 2020
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_842,vrchního ministerského rady – legislativce/kyně,v odboru legislativně právním,v oboru služby 22 – Legislativa a právní činnost <.>
<br>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červenec 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) činnosti spojené s přípravou návrhů právních předpisů a jejich projednáváním
<br> 2) zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a k dalším materiálům
<br> 3) řešení otázek z oblasti práva ústavního,občanského,obchodního,správního
a finančního
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti[footnoteRef:1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 11.června 2020,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava).Dále je možné žádost podat pomocí jiných technickýc...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz