« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vrchní ministerský rada - právník/právnička

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[, 0KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchního ministerského rady právníka/právničky
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-28732/2020-94
<br> Datum: 21.května 2020
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_233,vrchního ministerského rady právníka/právničky,v oddělení podpory OP,v odboru řízení operačních programů <,>
v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.srpen 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) právní podpora činností Řídícího orgánu IROP <,>
<br> 2) příprava a administrace zadávacích řízení Řídícího orgánu IROP
za Ministerstvo pro místní rozvoj jako zadavatele <,>
<br> 3) administrace zadávacích řízení v NEN <,>
<br> 4) kontrola zadávacích řízení Centra pro regionální rozvoj v projektech technické pomoci IROP (dále jen „Centrum“) <,>
<br> 5) administrativní ověření zadávacích řízení příjemců v Operačním programu Technická pomoc dle Operačního manuálu OPTP
<br> 6) realizace činností souvisejících se zřizovatelskou funkcí příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky <,>
<br> 7) spolupráce při vypracování návrhů a změn řídících aktů <,>
<br> 8) spolupráce při přípravě návrhu plánu činností Centra a zpráv o plnění činností Centra <,>
<br> 9) zpracování metodik,postupů a pravidel pro IROP a veřejné zakázky v IROP <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti[footnoteRef...

Načteno

edesky.cz/d/3891217

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz