« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu v Rokycanech v ul. J. Tomáška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu v Rokycanech v ul. J. Tomáška
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
6.4.2020 spis.zn.: MeRo/9358/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/12834/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 21.5.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a
<br> § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti města
<br> Rokycany,IČO 00259047,Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany,podané dne
<br> 6.4.2020,a v návaznosti na ustanovení § 171 – 173 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> oznamuje
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> v ulici XXXXXX XXXXXXX v Rokycanech spočívající v osazení:
<br> - Xx dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 8a „Začátek úseku“ na
hranici křižovatky s ulicí Dvořákova <,>
<br> - 1x dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 8c „Konec úseku“ ve
směru od ulice Dvořákova u čp.529 <,>
<br> - dopravní značky IP 4b „Jednosměrný provoz“ ve směru od ulice XXXXXXXXX ke kapličce <,>
<br> - dopravní značky B X „Zákaz vjezdu všech vozidel“ ve směru od kapličky k ulici
Dvořákova <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 25.3.2020 žádost města Rokycany,IČO 00259047,Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01
<br> Rokycany,o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení
<br> dopravní značky zakazujících zastavení a zjednosměrnění části ulice XXXXXX XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3885928

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz