« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru sociálních věcí - na dobu určitou PER-71994/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru sociálních věcí - na dobu určitou PER-71994/2020
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo
<br>
<br> referent / referentka registrace sociálních služeb
v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0311)
<br>
<br> Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou,po dobu mateřské/ rodičovské
<br> dovolené <.>
<br> Místo výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11.Plný pracovní úvazek.Termín předpokládaného nástupu:
<br> květen 2020 nebo dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění,zejména:
<br>  provádění úkonů v rámci správního řízení o registraci sociálních služeb
<br>  dohled nad poskytováním sociálních služeb
<br>  poskytování poradenské pomoci občanům,týkající se možností využití sociálních služeb na
území hl.města Prahy
<br>  zpracovávání statistických přehledů a výkazů na úseku sociálních služeb <.>
Zajišťování agendy stížností v oblasti sociálních služeb,zejména:
<br>  zpracování podkladů a realizace místních šetření u poskytovatelů sociálních služeb
<br>  zpracovávání stanovisek <.>
Analytická a kontrolní činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče a ve zdravotnických zařízeních <.>
<br> Provádění úkonů v řízení o přestupcích,projednávání přestupků a rozhodování o nich <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
<br> c) způsobilost k právním úkonům
<br> d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br> Požadované vzdělání a odborná kvalifikace
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním
programu s ověřením odborné způsobilosti zkouškou u Ministerstva vnitra ČR,pokud uchaze...

Načteno

edesky.cz/d/3884970

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz