« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu - na dobu určitou PER-72046/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu - na dobu určitou PER-72046/2020
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo
<br>
<br> specialista / specialistka školství
v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0249)
<br>
<br> Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou,po dobu rodičovské dovolené <.>
<br> Místo výkonu práce Praha,v platové třídě1)11
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Termín předpokládaného nástupu: dle dohody <.>
<br>
<br> Místo je vhodné také pro absolventa/absolventku <.>
<br> Náplň práce
<br> Analýzy,konzultační a metodická činnost v oblasti obecního školství – škol a předškolních zařízení,na
<br> úseku středního a vyššího odborného školství,na úseku soukromého a církevního školství a v oblasti
<br> základních uměleckých škol,zejména:
<br>  koncepční a metodická činnost
<br>  koordinace vzájemné spolupráce škol a školských zařízení
<br>  zabezpečování konkurzních řízení
<br>  příprava podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy a pro zpracování výročních zpráv za určené typy a
<br> druhy škol
<br>  zabezpečování jmenování předsedů komisí pro maturitní zkoušky,závěrečné zkoušky a pro
absolutoria
<br>  příprava podkladů pro změny zřizovacích listin
<br>  příprava podkladů pro vydání rozhodnutí při přezkumu maturitních a závěrečných zkoušek a
výsledků absolutorií
<br>  zajišťování odborných agend v oblasti základního uměleckého školství
<br>  provádění analýz oborů vzdělání a navrhování případných změn či úprav
<br>  dozorčí činnost a navrhování nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných ČŠI
(Českou školní inspekcí) a kontrolní činností odboru,kontrola a dohled nad dodržováním
<br> předpisů v určených typech a druzích škol <.>
<br> Zpracování odvolání proti rozhodnutí ředitelů obecních škol <.>
<br> Zpracování stanovisek ke změnám ve školském rejstříku u obecních škol <.>
<br> Zajištění předkládání žádostí o...

Načteno

edesky.cz/d/3884517

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz