« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Nuselská 513/76, p. č. 3184/1, k. ú. Michle TSK-71978/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nuselská 513/76, p. č. 3184/1, k. ú. Michle TSK-71978/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,10 00064581,DlČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka W770,1 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> Číslojednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní kat.územ m2 č.9/20/1240/100 MAXXCATERING 25.05.—- 3 Nuselská 4 03276805 3184/1 Michle s.r.o <.>,Na dolinách 31.12.2020 513/76 599/14,Praha 4,147 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX První den zveřejnění: 19.5.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 3.6.2020
<br> * TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ _ hl.m.PRAHY,a.s.Rásnovka 770/8,110 00 PRAHA 1
<br> 124
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> 5%ĚQÉmem
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Ob chodí?! Oddělení

Načteno

edesky.cz/d/3883955


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz