« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pivovarnická 1814/2, Praha 8, parc. č. 3872/1, k.ú. Libeň TSK-71981/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pivovarnická 1814/2, Praha 8, parc. č. 3872/1, k.ú. Libeň TSK-71981/2020
Hlavní město Praha „
<br> Mariánské nám.2,Praha 1,IC: 00064581,DIC:C200064581 zastoupené Technichou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Pivovarnická 1814/2,Praha 8,Libeň,PSČ 180 00 období: 25.05.2020 — 30.09.2020
<br> výměra 6 m2
<br> budoucí nájemce XXXXXX XXXXXXXX [čo; XXXXXXXX Sídlo: : Pivovarnieká XXXX/X,Praha X,Libeň,PSČ 180 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: lng.Petr Fanoš,1112 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 19.05.2020 Poslední den zveřejnění: 03.06.2020
<br> podpis a otíxk razítka

Načteno

edesky.cz/d/3883954


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz