« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72017/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72017/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha [,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOG4581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> seadmníkammvkagn7olíooopnmal
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu ši 36 odst.] zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.13 'l/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> \
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restauračních předzahrádek
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní kat.území m2 č.9/20/1240/101 Perta plus s.r.o <.>,20.06.— 80 Makovského 17 07726406 1293/1 Řepy Heydukova 31.10.2020 1179/2 97 897/13,Praha 8,180 00 - 9/20/1240/102 MID -- comerc 01.06.— 5 Dejvická 278/24 6 62587099 4000/1 Dejvice spol.s r.o <.>,Malá 31.12.2020 Štěpánská 542/14,Praha 2,120 00 9/20/1240/103 hamko cz s.r.o <.>,01.06.— 36 Táborská 117/21 4 24697991 3016/1 Nusle Táborská 117/21,31.12.2020 Praha 4,140 00 9/20/1240/104 ZAID spol.S r.o <.>,01.06.— 10 Dejvická 262/14 6 60465107 4000/1 Dejvice Husinecká 903/10,22.11.2020
<br> Praha 3,130 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha 1,nejpozději do
<br> posledního dne zveřejnění Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 20.5.2020 Poslední den zveřejnění: 4.6.2020
<br> I—Iro_3 64_20_030
<br> TECH.SPRÁVA Ko
<br> - hí.m_ P Rásnovk RAHY a
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.%ng/Íf
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení
<br> Wmmm a XXX/X no bo'ĚRA 04 M1

Načteno

edesky.cz/d/3883945


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz