« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru školství, mládeže a sportu PER-72044/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru školství, mládeže a sportu PER-72044/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 20.května 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2396)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník/právnička,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Pracovní místo je vhodné také pro absolventa / absolventku <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Výkon právních činností v rámci odboru včetně zastupování v soudních sporech,zejména:
<br>  zajišťování obnovy správního řízení,nového rozhodování a přezkumného řízení <,>
<br>  řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v
mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu <,>
<br>  vedení přestupkového řízení <,>
<br>  zajišťování procesní stránky vyřizování správních stížností <,>
<br>  zpracovávání koncepčních podkladů pro jednání orgánů hlavního města Prahy HMP <,>
včetně návrhů smluv <,>
<br>  zajišťování právního poradenství pro potřeby odboru <.>
Vyřizování žádostí podaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v působnosti odboru <,>
<br> připomínkování právních předpisů ČR a hlavního města Prahy <.>
<br> Zpracovávání metodických postupů k zabezpečení činnosti odboru,stanovisek,vyjádření a
<br> návrhů na řešení úkolů,které si vyžádají orgány města <.>
<br> Podíl na kontrolní činnosti odboru <.>
<br> Podíl na zprac...

Načteno

edesky.cz/d/3883925

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz