« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - samostatný účetní / samostatná účetní v odboru účetnictví PER-72045/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

samostatný účetní / samostatná účetní v odboru účetnictví PER-72045/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 20.května 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> samostatný účetní / samostatná účetní
<br> v odboru účetnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0098)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: samostatný účetní / samostatná účetní,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 10
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek.Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Náplň práce
<br> Vedení účetnictví účetní jednotky,koordinace účtování o stavu,pohybu a rozdílu majetku a
<br> závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně
<br> sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih,zejména
<br>  odborné práce při řešení úkolů kontroly účetnictví,výkaznictví a inventarizace na
úseku hlavní činnosti MHMP se zaměřením na účtování o výdajích a závazcích
<br> rozpočtu
<br>  odpovědnost za správnost účtování okruhu depozitního účtu a výdajových účtů MHMP
<br>  kontrola správnosti výstupních údajů z účetnictví z hlediska formální a věcné
správnosti účtů,podíl na sestavování účetní závěrky
<br>  prověřování prvotních dokladů z hlediska dodržování předepsaných dispozic a
potvrzování věcné správnosti
<br>  vyhotovování sestav pro potřeby odvětvových odborů a orgánů města,poskytování
údajů pro rozborovou činnost,odpovědnost za jejich správnost
<br>  zajišťování závěrečných prací při účtování o hlavní činnosti města v účetním systému
GINIS,spolupracuje při tvorbě a aktualizaci účtového rozvrhu
<br>  kontrola a koordinace účtování o závazcích hlavní činnosti v účetním ...

Načteno

edesky.cz/d/3883923

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz