« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72036/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72036/2020
Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/7711,1 10 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu © 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Číslojednací Budoucínájemce Období vazera Lokalita MČ IČO Parcelníč.kat.území Premier D &1 s.r.o <.>,K 8 6723560 23339/1 Kobylisy 9201250142 Haltýří688/23,Praha s,Troía 22.05.2020-30.09.2 24 Klapkova 15/14 BONAFIN SOLUTION spol.s r.o <.>,Chudenická 1059/30,a 24818488 501/1 Karlín 9201250143 Praha 10,Hostivař 0106102031111 & Sokolovská 444/118,XXXX XXXXXX,Svidnická.„ XXXXXXXXXX XXX/XX,Praha & XX.06.2020-31.12.2( 11 Zenklova 543/143 8 18633935 3955/2 L'ben Ivo DoubravskýNinařská v.<.> „ 32 !( 9201250145 1134/7,Praha 7,PSC 17000 0106202030092 3 Bořivojova 95/704 3 647687 4338 212 W Kang Fen Lu s.r.o.Jablone cké 706/26,Praha 9,3819/1 Libeň 9201250146 Prosek 0106202031122 20 Na Vartě 1509/3 8 24349774 Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX,obchodní oddělení telefon:XXX XXX XXX První den zveřejnění: 21.05.2020 Poslední den zveřejnění: 05.06.2020 ***—““ "f' cl l TEC H.SIFJRÉ 0 a s h.<.> |n.l ' '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Řásnovka TTS/8 1 00 PRAHA 1 1 FA P-3 65-46 ===-= “"" "]
<br> podpis a otiSk razítka

Načteno

edesky.cz/d/3883915

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz