« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Informace o návrhu výroku ÚR - VÚŽ Cerhenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020 578
MĚ S T S K Ý ÚŘAD V P EČK Á C H
Odbor výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy
<br> Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
tel.: 321 785 556,mail: martina.machackova@pecky.cz
<br> Č.j.: PEC/1693/2020 SZ /578/2020/ Pečky,dne 22.5.2020
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
Výzkumný ústav železniční,a.s <.>,IČO 27257258,Novodvorská 1698,142 00 Praha 4 <,>
kterého zastupuje HABENA spol.s r.o <.>,IČO 60486708,Korunní 60,120 00 Praha 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 12.2.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Odbor výstavby,zemědělství,životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách,jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3
stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona
mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby <,>
zemědělství,životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách,úřední dny Po,St 06:30 - 11:00 a
12:00 - 17:00) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,včetně
grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:
<br> Viditelně z vnější strany u obou vstupů do uzavřeného areálu zkušebního centra Velim
Výzkumného ústavu železničního a.s.v Cerhenicích
<br>
<br> Návrh výroku:
<br> Stavební úřad v návrhu výroku:
<br> I.Vydává podle § 79 a 95 stavebního z...

Načteno

edesky.cz/d/3883879

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz