« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Mimořádné opatření s účinností ode dne 25.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne opratreni 20 5
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 18.května 2020 č.555
<br>
<br>
MIMO ÁDNÉ OPAT ENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),na izuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 25.května 2020 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se zákazují nebo omezují slavnosti,divadelní a filmová představení,sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak,že se
<br> I.zakazuje,není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak,divadelní <,>
hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové <,>
taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě <,>
přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,vzdělávací akce,oslavy,a to jak veřejné,tak
soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje
na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů
a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona;
<br> II.omezuje
<br> a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný
čas 300 osob tak,že musí být dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry,s výjimkou členů
<br> domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“) <,>
 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
<br> b) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak,že
musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob <,>
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně
<br> 2 metry...

Načteno

edesky.cz/d/3883878

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz