« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Sbírka zákonů, částka 87

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

částka 87
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 87 Rozeslána dne 11.května 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 236.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 236
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 11.května 2020 č.538
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.zrušuje s účinností od 14.května 2020 část II.bod 1 písm.b) a bod 2 usnesení vlády ze dne 23.března
2020 č.280,vyhlášeného pod č.127/2020 Sb.;
<br> II.nařizuje
<br> 1.čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle
zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů,uplatněná
podle části II.bodu 1 písm.b) usnesení vlády ze dne 23.března 2020 č.280,vyhlášeného pod č.127/2020
Sb <.>,platí do konce nouzového stavu <,>
<br> 2.jestliže nebyly ve smyslu části II.bodu 2 usnesení vlády ze dne 23.března 2020 č.280,vyhlášeného pod
č.127/2020 Sb <.>,po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovnělékařské periodické prohlídky
podle § 11 vyhlášky č.79/2013 Sb <.>,o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče <,>
ve znění pozdějších předpisů,nebo jiných právních předpisů,platnost lékařských posudků o zdravotní
způsobilosti k práci vydaných na základě
a) vstupních lékařských prohlídek nebo pracovnělékařských periodickýc...

Načteno

edesky.cz/d/3883864

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz