« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Sbírka zákonů, částka 86

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

částka 86
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 86 Rozeslána dne 7.května 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 235.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 235
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 7.května 2020 č.521
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje,že pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I./3.usnesení vlády ze dne
16.března 2020 č.239,vyhlášeném pod č.97/2020 Sb <.>,se s účinností od 11.května 2020 nevztahuje na
poskytovatele sociálních služeb,kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62
a 65 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,(nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež,sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi);
<br> II.zrušuje s účinností od 11.května 2020 usnesení vlády ze dne 24.dubna 2020 č.462,o přijetí krizového
opatření,vyhlášené pod č.204/2020 Sb <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.235 / 2020Strana 1754 Částka 86
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Částka 86 Strana 1755
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Strana 1756 Částka 86
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Částka 86 Strana 1757
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Strana 1758 Částka 86
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Částka 86 Strana 1759
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020
<br> Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva ...

Načteno

edesky.cz/d/3883863

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz