« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Opatření obecné povahy + sbírka zákonů částka 82

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření vlady
Příloha
usnesení vlády
ze dne 4.května 2020 č.509
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst.1 zákona
č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících
zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 a čl.25
odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský
hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní
bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:
<br>
I <.>
<br> mění opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic České republiky ze dne 15.března 2020,ve znění opatření obecné
povahy vlády ze dne 16.března 2020,ze dne 1.dubna 2020 a ze dne 23.dubna 2020 <,>
přijaté podle čl.28 odst 3 Schengenského hraničního kodexu (dále jen opatření) takto:
<br> 1.v části I.odst.2 písm.b) opatření se vypouští slova „,pokud se jedná o nákladní
<br> silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně
překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve
vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které
prokáží důvody zvláštního zřetele.“ <,>
<br>
2.v části 1 bodu I.přílohy opatření se doplňují slova
<br> „Železniční: Hraniční úsek/hraniční znak
<br> Horní Dvořiště – Summerau III/14 - III/15 (III/14 - III/15)
<br> Břeclav – Hohenau X/39-3 - X/39-4 (X/39-7 - X/39-8)“ <,>
<br>
3.v části 1 bodu II.přílohy opatření se doplňují slova
<br> „Železniční: Hraniční úsek/hraniční znak
<br> Děčín – Bad Schandau/Lázně Žandov VIII/1 - VIII/1/1
<br> Česká Kubice – Furth im Wald VIII/21/2 - VIII/21/3” <,>
<br>
4.v části 2 přílohy opatření se vypouští slova „Pro nákladní silniční dopravu při
<br> dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně prav...
částka 82
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 82 Rozeslána dne 4.května 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 225.Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
<br> 226.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 227.Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
<br>
<br> 225
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 4.května 2020 č.506
<br> o zrušení krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 11.května 2020 od 00:00 hod <.>
<br> I.zrušuje usnesení vlády ze dne 12.března 2020 č.200,o přijetí krizového opatření,vyhlášené pod č.73/
/2020 Sb.;
<br> II.zakazuje všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě,při níž je
překračována hranice České republiky,jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha
(Praha/Ruzyně,LKPR);
<br> III.stanovuje,že výjimku ze zákazu uvedeného v bodě II.tohoto usnesení může udělit ministr dopravy <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.225 / 2020Strana 1698 Částka 82
<br>
<br> 226
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 4.května 2020 č.511
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,...

Načteno

edesky.cz/d/3883862

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz