« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - VV - návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu Chotouň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NOOP OP Chotoun
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 PRAHA 6
<br> Sp.zn.: 20/730/0029/OPHECHO/01/20
<br> Č.j.: 4345-20-701 V Praze dne 27.04.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán
<br> podle ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně
<br> a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“) <,>
<br> v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním
<br> letectví návrh opatření obecné povahy,kterým se zřizuje:
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Ochranné pásmo heliportu heliport Chotouň
<br>
<br>
<br> Ochranné pásmo (dále jen „OP“) heliportu zasahuje nad katastrální území Chotouň (653993),Vrbčany
(785873),Chotutice (653497),Radim u Kolína (737780) a Třebovle (770515) <.>
<br>
<br>
<br> 1.Seznam použitých zkratek
<br>
ARP vztažný bod heliportu
<br> D celkový největší rozměr vrtulníku
<br> FATO plocha konečného přiblížení a vzletu
<br> ft stopa
<br> HEMS vrtulníková letecká záchranná služba
<br> L14H Letecký předpis řady L – Heliporty
<br> km kurz magnetický
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém baltský po vyrovnání,nadmořská výška
<br> OP ochranné pásmo
<br> PinS bod v prostoru
<br> SA bezpečnostní plocha
<br>
<br>
<br>
<br> 20/730/0029/OPHECHO/01/20
<br> 2
<br> TLOF prostor dotyku a odpoutání vrtulníku
<br> ÚCL ČR Úřad pro civilní letectví ČR
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> VMC meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
<br> WGS84 Světový geodetický systém 1984
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Údaje o heliportu:
<br>
Popis stavby a poloha v obci
<br> Heliport se nachází v polích asi 900 m jižně od obce Chotouň ...

Načteno

edesky.cz/d/3883858

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz