« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Usnesení ZM č. 2/2020 ze dne 22.4.2020 - videokonference, nouzový stav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM č 2 2020 ze dne 22 04 2020
Čj.: PEC/1251/2020
<br>
U s n e s e n í č.2/2020
<br> ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne
<br> 22.4.2020 v 17.30 hodin
<br>
Zasedání ZM proběhlo prostřednictvím videokonference z důvodu vyhlášeného nouzového
<br> stavu v České republice v souvislosti s rozšířením COVID-19
<br>
<br> Text byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:
<br>
<br> I.Zastupitelstvo města konstatuje <,>
<br>
<br> že je podle § 87 Zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,k platnému usnesení zastupitelstva města <,>
<br> rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města <.>
<br> Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 19 členů Zastupitelstva města
<br> Pečkách <.>
<br> Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno <.>
<br>
<br> II.Zastupitelstvo města bere na vědomí:
<br>
<br>  Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti ke dni 31.3.2020
<br>  Informace o plánu investičních akcí ve městě
<br>
<br> III.Zastupitelstvo města schvaluje:
<br>
<br> a) Změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Pečky po dobu trvání nouzového stavu
<br> vyhlášeného vládou usnesením č.69/2020 Sb <.>
<br> b) Rozpočtové opatření č.3/2020 /viz příloha/ <.>
<br> c) Poskytnutí dotací na rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv:
<br> TJ Spartak Pečky,IČ 61883751 181.000,-Kč
<br> TJ Sokol Pečky,IČ 00664171 390.000,-Kč
<br> AFK Pečky,IČ 62994417 310.000,-Kč
<br> Zimní turisti Pečky,IČ 042614219 68.000,-Kč
<br> Oddíl vodní turistiky Pečky,IČ 26603331 91.000,-Kč
<br> Prostor plus o.p.s <.>,IČ 26594633 50.000,-Kč
<br>
<br> d) Poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 2.500.000,- Kč Tělocvičné jednotě
<br> Sokol Pečky,IČO: 00664171,za účelem financování projektu „Energeticky úsporná
<br> opatření objektu sokolovny č.p.330,Pečky“,a to za následujících podmínek:
<br> - účelu bude dosaženo do 30.9.2020
<br> - finanční vypořádání bude př...

Načteno

edesky.cz/d/3883857

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz