« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Dobřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dohoda k VPS Pečky, Dobřichov
Dohoda
<br> o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a obcí Dobřichov podle ustanovení 5 63 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdější předpisů (uveřejněné v částce 5/2007 Věstníku Středočeského kraje pod č.193/VS/2007) — zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
<br> Čl.1.Smluvní strany
<br> 1.město Pečky,IČO 00239607 se sídlem Masarykovo nám.78,289 11 Pečky,zastoupené starostkou města Mgr.Alenou Svejnohovou,příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností města Kolín
<br> 2.obec Dobřichov,IČO 00235342,se sídlem Dobřichov 206,289 11 Pečky,zastoupená starostou Milanem Jíchou,příslušná do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem města Pečky a obce s rozšířenou působností města Kolín
<br> Čl.11 <.>
<br> Na základě usnesení Rady města Pečky ze dne 3.2.2020 a usnesení Zastupitelstva obce Dobřichov ze dne 4.2.2020 uzavírají uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením & 166 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů,dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky a obcí Dobřichov uzavřené dne 1.5.2007 <.>
<br> Čl.111.Změna smluvního vztahu výkonu přenesené působnosti Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy v čl.II.takto:
<br> 1.V souladu sustanovením š 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozděj ších předpisů,a s ustanovením & 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,bude orgán města Pečky vykonávat na místo orgánů obce Dobřichov přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků <.>
<br> Smluvní strany se dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy v čl.III.takto:
<br> 1.Na základě této smlouvy bude orgán města Pečky místně příslušným správním orgánem v řízení o přestupcích pro správní obvod obce Dobřichov <.>
<br> 2.Správní poplatky a náklady řízení vybírané městem Pečky při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Pečky <.>
<br> 3.Výnos pokut uložených městem Pečky při plnění této smlouvy...

Načteno

edesky.cz/d/3883853


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz