« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Mimořádné opatření - odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne opatreni Chytra karantena
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 17.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019YGGA*
MZDRX019YGGA
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br> I <.>
<br> Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností
místně příslušných krajských hygienických stanic (dále jen „KHS”),poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) s poskytovateli zdravotních služeb
zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19
(dále jen „odběrná místa“) a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné
služby a Armády České republiky (dále jen „mobilní odběrné týmy”).Všem krajům
a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací Centrálnímu
řídícímu týmu COVID-19 (dále jen “CŘT”) v rozsahu čl.I mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3.dubna 2020
a metodického opatření č.j.MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7.dubna 2020 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> KHS se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst
nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění COVID-
19.KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob
s příznaky onemocnění COVID-19 i osob bez těchto příznaků,které byly v rizikovém
kontaktu s osobou,která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19 <.>
Kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat i
prostřednictvím studentů lékařských fakult,kteří ...

Načteno

edesky.cz/d/3883848

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz