« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Mimořádné opatření - konání sňatečných obřadů od 20.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sňatečné obřady
MINISTERSTVO VNlTRA
CESKE REPUBLIKY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DOPORUČENÍ PRO OBCE
<br> K REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU
(OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)
POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
<br> OD 20.DUBNA 2020
Praha 16.dubna 2020
Úvod
<br> Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách,školských zařízeních,podnikatelských a dalších činností.Z tohoto harmonogramu plyne,že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob.Harmonogram je dostupný zde https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/​ <.>
<br> V návaznosti na tento harmonogram vydalo dne 15.4.2020 Ministerstvo zdravotnictví pod č.j.MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření o zákazu volného pohybu osob,v němž je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro konání sňatečných obřadů od 20.4.2020 <.>
Text relevantních výňatků mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> 5.Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu,a to pro snoubence,jejich dva svědky,osobu jednající za orgán veřejné moci,anebo osobu,jednající za orgán oprávněné církve,matrikáře a nejvýše čtyři další osoby,včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos,ústa),který brání šíření kapének.Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných ...

Načteno

edesky.cz/d/3883845

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz