« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Zveřejnění záměru - prodej použitých silničních panelů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodej panelů 2020
Na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,dle § 39,odst.1 rozhodla Rada města Pečky dne 8.dubna 2020 (čj.: PEC/1166/2020) zveřejnit tento záměr:
<br> P R O D E J P O U Ž I T Ý CH S I L N I Č N Í CH
<br> P A N E L Ů
Jedná se o použité a vytěžené silniční panely (z lokality ul.K.H.Máchy) o těchto rozměrech:
<br> 1.4 ks panelů 3550 x 1700 x 150 mm
2.37 ks panelů 3550 x 1150 x 150 mm
P O D M Í N K Y P R O D E J E:
<br> · minimální cena je stanovena na 220,- Kč/m2
· náklady spojené s naložením a odvozem zajistí a hradí kupující
<br> · kupní XXXX XXXX uhrazena před podpisem kupní smlouvy
· zájemci mohou nabídky předkládat v zapečetěné obálce s označením „PANELY“ nejpozději do 23.dubna 2020 v podatelně MěÚ Pečky nebo poštou na níže uvedenou adresu
· upřednostněna bude nejvyšší nabídnutá cena
<br> Bližší informace získáte na adrese - MěÚ v Pečkách,Masarykovo nám.78 - odbor správy majetku města a BH do 15ti dnů po zveřejnění tohoto záměru nebo na telefonu č.321 786 643 a 321 785 051 - Ing.V.Růžičková <.>
<br>
Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úřední desce <.>
<br> Datum zveřejnění: 9.dubna 2020
Datum sejmutí:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/3883840

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz