« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 31/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 31/2020
MĚSTO smvrčiN
<br> “3531
<br> Městský úřad Luhačovic—ena 13-05-2020 LUHAČome odbor dopravy č <.>,—.já!/A740
<br> nám.28.října 543,763 26 Luhačovice ""My
<br> zpracovatel
<br> Již/ <,>
<br> »
<br> ukl.znak
<br> Spis.zn.: 1433/2020/261/Ro č.j.: MULU -8903/2020/26/R0J Luhačovice,dne 15.05.2020 Oprávněná úřední osoba: Ing.Josef Roman/tel.: 577 197 439
<br> IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc,a.s <.>,Albertova 229/21,Nová Ulice,779 00 Olomouc v zastoupení na základě zmocnění: NVB LINE,s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21 Kvasice
<br> IlllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu č.31/2020
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 29.04.2020,prostřednictvím zmocněnce — společnosti NVB LINE,s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21 Kvasice <,>
<br> IČ: 25869523,podala
<br> IDS — Inženýrské a_dopravní stavby Olomouc,a.s <.>,Albertova 229/21,Nová Ulice,779 00 Olomouc,IC: 25869523 (dále jen „žadatel“) <,>
<br> po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 24.04.2020,pod č.j.: KRPZ-39407-1/ČJ-2020-150506,kterým je podle 9 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „Dl Zlin“),v souladu s ustanoveními 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,vydává
<br> opatření obecné povahy,kterým v souladu s ustanovením š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu s t a n o v i přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání silnice: II/492,II/493,II/495
<br> trasa: Poteč — Valašské Klobouky — Brumov-Bylnice — Štítná nad Vláří — Slavičín — Pe...

Načteno

edesky.cz/d/3883835

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz