« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 58. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 58. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.58,05.05.2020 1 / 4
<br>
<br>
<br>
<br>
1.Přijetí účelového finančního daru a uzavření darovací smlouvy
<br> Usnesení č.58/0625/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> přijetí účelového finančního daru ve výši 30 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Slavičín a
XXXX XXXXX s.r.o <.>,IČO: XXXXXXXX,Nevšová 170,763 31 Slavičín <.>
<br>
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
Anotace: Finanční dar je určen na úhradu části nákladů na výmalbu kaple v Nevšové <.>
<br>
<br>
<br> 2.Úprava nájemného v poliklinice Slavičín
<br> Usnesení č.58/0626/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s o u h l a s í
<br> z důvodu rekonstrukce IV.nadzemního podlaží budovy polikliniky čp.10 ve Slavičíně se slevou
nájemného po dobu dvou měsíců,a to ve výši 50 % pro nájemce nebytových prostor ve II.a III <.>
nadzemním podlaží a 100 % pro nájemce nebytových prostor ve IV.nadzemním podlaží <.>
<br>
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
Anotace: Sleva za újmu způsobenou uživatelům nebytových prostor v rekonstruované poliklinice <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝPIS USNESENÍ
58.schůze Rady města Slavičín konané dne 05.05.2020
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br>
<br> Výpis usnesení RMS č.58,05.05.2020 2 / 4
<br> 3.Obnovení provozu Městské knihovny Slavičín a jejich poboček po uzavření
knihoven v ČR z důvodu pandemie Covid-19
<br> Usnesení č.58/0627/20
<br> Rada města Slavičín
<br> r o z h o d l a
<br> v souvislosti s usnesením vlády z 23.04.2020 o uvolňování některých podnikatelských a dalších
činností o obnovení provozu Městské knihovny Slavičín,a to od pondělí 11.května 2020 <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
<br>
Anotace: Termín je stanoven s ohledem na dokončení generální revize fondu městské knihovny <.>
<br>
<br>
4.Zpracování žádost...

Načteno

edesky.cz/d/3883834

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz